Regulamin sklepu „Królestwo Pocztówek”
Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.krolestwopocztowek.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem www.krolestwopocztowek.pl prowadzony jest przez: Agnieszkę Wolską Jakubowską pod adresem ul. Długie Ogrody 23, 80-754 Gdańsk.
Biuro znajduje się w Gdańsku przy ul. Arctowskiego2b/3.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepie stacjonarnym i za pośrednictwem internetu.

Spis treści:
1. Definicje
2. Kontakt ze sprzedawcą
3. Zakupy w sklepie.
4. Płatności.
5. Sposób realizacji zamówienia.
6. Prawo odstąpienia od umowy.
7. Reklamacje.
8. Dane osobowe
9. Postanowienia końcowe.
1. DEFINICJE -
1. Konto – nieodpłatna funkcja sklepu, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
2. Kupujący – każdy podmiot kupujący w sklepie,
3. Sklep – sklep internetowy ”Królestwo Pocztówek”, prowadzony pod adresem www.krolestwopocztowek.pl,
4. Sprzedawca Agnieszka Wolska – Jakubowska prowadząca działalność pod nazwą „Królestwo Pocztówek” wpisany do CEiIODG, NIP 9570688529
2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ -
1. adres pocztowy: Królestwo Pocztówek
ul. Długie Ogrody 23
80-754 Gdańsk
2.adres mailowy: biuro@krolestwopocztowek.pl
gdynia@krolestwopocztowek.pl
wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl
3. Telefon: 58 621 78 06
      tel. kom.509 381 883
3. ZAKUPY W SKLEPIE -
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Na całkowity koszt zamówienia składają się: cena zamówionego towaru i jeżeli to ma zastosowanie koszt wysyłki towaru.
3. Zamawiający dodaje wybrany towar do koszyka.
4. Następnie kupujący wybiera sposób dostawy towaru , metodę płatności oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie jego potwierdzenia oraz zaakceptowania regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym.
7. Do każdego wysłanego towaru załączony jest paragon lub faktura jeżeli Kupujący taka wybierze i poda dokładne dane do jej sporządzenia.
8. Kupujący może zarejestrować się w sklepie lub dokonać zakupów bez rejestracji podając swoje dane przy każdym ewentualnym zamówieniu.
4. PŁATNOŚCI -
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
• FIRST DATA
c. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
d. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
e. Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA -
1. Wysyłka zamówionych towarów następuje do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji, że została wybrana przesyłka za pobraniem.
2. Zakupione towary będą dostarczane na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
3. Towary zamówione w sklepie dostarczane są do Zamawiającego w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał:
- firmą kurierską
- za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
5. Kupujący może odebrać towar w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY -
1.Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem bez żadnych konsekwencji.
2. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest wysłanie deklaracji o rezygnacji na adres mailowy wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl z tematem "ZWROT TOWARU", podanym numerem zamówienia oraz
dokonując zwrotu towaru.
3. Towar powinien być odesłany na adres: „Królestwo Pocztówek” ul. Długie Ogrody 23/2, 80-754 Gdańsk w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego otrzymania.
4. Dokonując zwrotu towaru, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu (metki, naszywki, nalepki, plomby, załączone ulotki lub inne) w terminie dziesięciu dni od jej otrzymania, wraz z paragonem lub fakturą. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. REKLAMACJE -
1. Klientowi w przypadku wykrycia wady towaru przysługuje prawo do jego reklamowania na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji jeżeli taka została udzielona.
2. Korzystając ze swoich praw Kupujący może:
- złożyć oświadczenie o obniżenie ceny,
- przy niektórych wadach złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- żądać wymiany towaru na wolny od wad,
- żądać usunięcia wady.
3. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny podany w pkt 2 lub o kontakt telefoniczny.
4. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie odesłanie reklamowanego towaru do Sprzedawcy – Zamawiający zobowiązany jest to jego dostarczenia na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Długie Ogrody 23, 80-754 Gdańsk, „Królestwo Pocztówek”.
5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od jej zgłoszenia.
6 Uwagi do działania sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail biuro@krolestwopocztowek.pl.
8. DANE OSOBOWE -
1.Wszystkie dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji konta w naszym Sklepie będą, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.133, poz. 8a33/1997), bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb firmy Królestwo Pocztówek. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawiania swoich danych znajdujących się w bazie danych firmy Królestwo Pocztówek.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -
1. Każdorazowe składanie zamówienia jest odrębną umową sprzedaży i wymaga akceptacji regulaminu.
2. Sklep Królestwo Pocztówek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych warunkach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na tej stronie.
3. Jeżeli w zamówieniu nastąpi pomyłka z naszej winy i klient otrzyma inny towar niż zamówiony, sklep pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. W tym wypadku przesyłkę zwrotną należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej zwykłą przesyłką. Warunkiem refundacji kosztów zakupu jest zwrot towaru, który nie był używany i posiada metkę oraz nie został zniszczony ani uszkodzony. Dokonując zwrotu towaru proszę wysłać informacje, w czym nastąpiła pomyłka adres e-mailowy wrzeszcz@krolestwopocztowek.pl z tematem "POMYŁKA W ZAMÓWIENIU", z podanym numerem zamówienia.
4. umowy zawierane na podstawie regulaminu zawierane są w języku polskim.
5. W przypadku sporu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.